Talk show cùng với MC xinh đẹp của chương trình "Không gian văn hóa nghệ thuật" kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam tại Công viên Đất nung Thanh Hà.[Video] Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1 -

Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1

Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1

Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1

Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1
Talk show tại Công viên Đất nung Thanh Hà VTV1
lên đầu trang