CĐT | Trụ sở Cục thuế Bình Thuận
  ĐC | Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, BT

Mặt bằng hầm

Mặt bằng trệt

Mặt bằng tầng điển hìnhTRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN -

TRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN

TRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN

TRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN

TRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN
TRỤ SỞ CỤC THUẾ BÌNH THUẬN
lên đầu trang